TELECAST TIME  SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
00.00-00.30 AM SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANSHALU SUBHAKANKSHALU
00.30-01.00 AM Dr. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL
01.00-01.30 AM DR.P.SATISH KUMAR DR. SATISH KUMAR DR. P.SATISH KUMAR DR. P.SATISH KUMAR DR. P.SATISH KUMAR DR. P.SATISH KUMAR DR. P. SATISH KUMAR
01.30-02.00 AM REV. SAMUEL PATTA Rev. SAMUEL PATTA REV.SAMUEL PATTA REV.SAMUEL PATTA REV.SAMUEL PATTA REV. SAMUEL PATTA REV. SAMUEL PATTA
02.00-02.30 AM BRO.PRAVEEN  PROBE REV.VEDANAYAKAM  BRO PRAVEEN  BRO. PRAVEEN  BRO. PRAVEEN BRO.PRAVEEN
02.30-03.00 AM DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS
03.00-03.30 AM BRO.B.A.VINAY KUMAR SIS.TERESA PAUL REV.VEDANAYAKAM  REV.PAUL KATTUPALLI  REV.JOSEPH PRAKASH PS.VIJAY SAGAR REV.CHARLES JACOB
03.30-04.00 AM JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS
04.00-04.30 AM SIS.JOY CHERIAN DR.G.J.R.KIRAN PS.MANI KUMAR SPL PRAYERS BRO.ABRAHAM RAJU DR.A.JOHN SIS.HAVILAH ONYX
04.30-05.00 AM BRO.P.JOSHI BRO.P.JOSHI P.JOSHI P.JOSHI P.JOSHI BRO.P.JOSHI BRO. P. JOSHI
05.00-05.30 AM BRO.SATISH KUMAR DR.P.SATISH KUMAR DR.P.SATISH KUMAR P.SATHISH KUMAR DR.P.SATISH KUMAR DR.P.SATISH KUMAR DR.P.SATISH KUMAR
05.30-06.00 AM USHODAYAM / AMRUTHA BANDAM  USHODAYAM  AMRUTHA BANDAM USHODAYAM  AMRUTHA BANDAM USHODAYAM / AMRUTHA BHANDAM USHODAYAM  AMRUTHA BANDAM USHODAYAM  AMRUTHA BANDAM USHODAYAM  AMRUTHA BANDAM .
06.00-06.30 AM USHODAYAM / REV.DAVID RAYI USHODAYAM / REV.S.JOSEPH USHODAYAM/HEBRON SANDESHALU (DR.M.JOHN DAVID USHODAYAM /  SIS.ELIZABETH USHODAYAM/ DR. ISAIAH USHODAYAM / PS.SAMAVEDAM EBENEZER USHODAYAM / MATRIMONY
06.30-07.00 AM USHODAYAM / REV.JOSEPH PRAKASH USHODAYAM / PASTOR. M. DEVADAS  USHODAYAM/ REV.VIKRANTH VARDAN USHODAYAM / PS.Y.MURALIDHAR MOSES USHODAYAM /  REV.DEVASAHAYAM USHODAYAM /BRO.JUDSON ABRAHAM USHODAYAM /BRO.RICKY GOOTAM
07.00-07.30 AM REV. NEHEMIAH  REV.BHASKER 11TH ARADANA ANNIVERSARY BRO. JUDSON ABRAHAM REV. NIREEKSHAN KANCHARLA DR.G.J.R.KIRAN BERACAH MINISTERS
07.30-08.00 AM SAHITI SAMPADA PAS.MANI KUMAR 11TH ARADANA ANNIVERSARY REV GODI SAMUEL BRO.ISAAC HYD BRO.ISAAC (HYD) ISAAC (HYD) 
08.00-08.30 AM BRO.ISAAC (HYD) Bro. P. ISAAC (HYD) BRO.P.ISAAC (HYD) BRO.SAM ABRAHAM REV.R.R.K.MURTHY REV.DEVANANDAM  BISHOP.K.R.SINGH
08.30-09.00 AM REV. SAMUEL PATTA Rev. SAMUEL PATTA REV.SAMUEL PATTA REV.SAMUEL PATTA REV. SAMUEL PATTA REV. SAMUEL PATTA REV. SAMUEL PATTA
09.00-09.30 AM BRO.MICHAEL PAUL  SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANKSHALU SUBHAKANSHALU SUBHAKANKSHALU
09.30-10.00 AM BRO.MICHAEL PAUL  AMRUTHA BHANDAM AMRUTHA BHANDAM AMRUTHABAHANDAM  AMRUTHABAHANDAM  AMRUTHA BHANDAM AMRUTHABANDAM
10.00-10.30 AM DR.STEPHENPAUL LIVE SAHITI SAMPADA SAHITI SAMPADA SAHITI SAMPADA SAHITI SAMPADA RPJCM RPJCM
10.30-11.00 AM DR.STEPHENPAUL LIVE BRO.MUKARJEE REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE DR. JOEL MADASU REV.SAMUEL KIRAN PS.S.TIMOTHY SMT. SUSHEELA EDWIN
11.00-11.30 AM DR.STEPHENPAUL LIVE DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHENPAUL DR.STEPHENPAUL
11.30-12.00 PM DR.STEPHENPAUL LIVE KOREAN BIBLE SEMINAR 11TH ARADANA ANNIVERSARY BISHOP.K.R.SINGH HYMS DR.STEPHENPAUL REV.SHANTI KIRAN
12.00-12.30 PM DR.STEPHENPAUL LIVE KOREAN BIBLE SEMINAR 11TH ARADANA ANNIVERSARY SIS. MERLYN PATTA REV.CHARLES STANLEY REV.JOSEPH PRASANNA SIS. MERLYN PATTA
12.30-01.00 PM SUBHAKANKSHALU KOREAN BIBLE SEMINAR BRO.JOSEPH VINOD  BRO.JOSEPH VINOD  BRO.JOSEPH VINOD  BRO.JOSEPH VINOD  SIS.SHRADDHA
01.00-01.30 PM DIGITAL CHURCH BRO.JOSEPH VINOD  REV.CH.DEVASAHAYAM 11TH ARADANA ANNIVERSARY KIDS PROGRAM BRO.SAM ABRAHAM DR. RAMESH
01.30-02.00 PM DIGITAL CHURCH PS.GLADSTONE REV.NIREEKSHANA KANCHARLA  11TH ARADANA ANNIVERSARY BRO.K.ABRAHAM PS.Y.MURALIDHAR MOSES PASTOR V.S. PRASAD
02.00-02.30 PM SAHITI SAMPADA SIS. JOY CHERIAN SIS. JOY CHERIAN SIS. JOY CHERIAN SIS. JOY CHERIAN SIS. JOY CHERIAN SIS. JOY CHERIAN
02.30-03.00PM 11TH ARADANA ANNIVERSARY SIS. AMSHUMATHI MARY SIS.ALICE PONNUSWAMY REV.RICKY GOOTAM DR.JOHN WESLEY SIS.PREETHA JUDSON ANANDA STIRA
03.00-03.30 PM 11TH ARADANA ANNIVERSARY K2K BERACAH MINISTRIES SIS.HAVILAH ONYX BRO.M.DEVADAS REV.BHASKER  MATRIMONY
03.30-04.00 PM MATRIMONY REV. SUVARTHA RAJU DR.LUKE REV.ABDUTHA KUMAR REV.T.D.PRASANNA KUMAR REV.M.D RAJU SIS.TERESA PAUL
04.00-04.30 PM DEVOTIONAL SONGS REV.CHARLES JACOB REV.JACOB CHARLES REV.JACOB CHARLES REV.CHARLES JACOB SIS.RAMA KIRAN SIS.DEBORAH
04.30-05.00 PM PROBE VISHWAVANI DEVOTIONAL SONGS REV.P.T.VARGHESE PASTOR.M.VEDANAYAKAM PASTOR.B.A.VINAY KUMAR REV.ABRAHAM RAJU
05.00-05.30 PM REV.R.R.K.MURTHY REV.SOLOMON RAJ MATRIMONY PAS.D.ISSAC SIS.CH.RAJASREE KIDS PROGRAM KIDS PROGRAM
05.30-06.00 PM KRISTHU MAHIMA - DR.A.JOHN REV.PAUL KATTUPALLI 11TH ARADANA ANNIVERSARY PAS.VIJAY SAGAR DR.SOMANNA REV.RAJKUMAR SAHITI SAMPADA
06.00-06.30 PM Dr.CHARLES STANLEY BRO.SUNEETH VARDHAN 11TH ARADANA ANNIVERSARY DR. ANANDA STIRA SIS.SHRADDHA REV.STEVEN GNANA KUMAR BRO.CEPHAS JOSEPH
06.30-07.00 PM REV. J. SAMUEL KIRAN BRO.DAVID JOSEPH REV.CHIKKAM ISAAKU DR.PRABHU GANESHAN BRO. PRAVEEN KEY TO KINGDOM BRO.S.SAJEEVA RAO
07.00-07.30 PM REV.ADBUTHA KUMAR DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHENPAUL DR.STEPHENPAUL
07.30-08.00 PM  Bro.  P. JOSHI  BRO. P. JOSHI BRO. P. JOSHI BRO. P. JOSHI  BRO.  P. JOSHI BRO. P. JOSHI BRO. P. JOSHI
08.00-08.30 PM Dr. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL DR. N. JAYAPAUL
08.30-09.00 PM  Dr. JOHN WESLEY BRO. PRAVEEN REV.T.D.PRASANNA KUMAR BRO. PRAVEEN VISHWAVANI BRO. PRAVEEN BRO. PRAVEEN
09.00-09.30 PM Dr. SATISH KUMAR DR. SATISH KUMAR DR. SATISH KUMAR DR. P. SATISH KUMAR DR. P. SATISH KUMAR DR. P. SATISH KUMAR  DR. P. SATISH KUMAR
09.30-10.00 PM JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS JESUS CALLS
10.00-10.30 PM CHURCH HISTORY REV.JOSEPH PRASANNA  BRO. PRAVEEN REV.V.SHANTI KIRAN REV. G. SAMUEL BRO.RAJ PRAKASH REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE
10.30-11.00 PM DEVOTIONAL SONGS REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE REV.DR.A.B.JOSEPH KISHORE DEVOTIONAL SONGS
11.00-11.30 PM DR. STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHEN PAUL DR.STEPHENPAUL
11.30-00.00 AM UECF DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS DEVOTIONAL SONGS BRO. ANIL KANT